Киберзима 2011, първо българско компютърно подпомагано учение по информационна сигурност

Министерство на Транспорта, Информационните Технологи и Съобщенията, подпомагано от Българска Асоциация по Моделиране и Симулации – БУЛСИМ, проведе първото за България компютърно подпомагано учение (КПУ) по информационна сигурност за държавната администрация. Учението цели преглед на специфични мерки насочени към процесите, […]