Java EE: Learning with the masters, New Horizons Bulgaria

Разработен и проведен персонализиран тримесечен обучителен курс по Java EE за хора с малко опит в програмирането, с цел подготовка за сертификация и постоянна заетост. Главните теми обхващат: Синтаксис и работа с език Java Настройване на работна среда Java EE Променливи […]

Java SE 8 Programming, New Horizons Bulgaria

Разработен и проведен персонализиран ускорен обучителен курс за хора с достатъчно опит в програмирането на други платформи и езици, нуждаещи се от задълбочено въведение в Java SE 8 технологиите. Главните теми обхващат: Java Platform Overview Defining how the Java language achieves […]