Cyber Coalition Exercise 2016, NATO

Талин, Естония – с кибер защитата бидейки текущ оперативен приоритет в следствие Варшавската среща на върха, Естония бе домакин на най-голямото натовско учение от 28 ноември до 02 декември 2016 в Тарту, Естония. Тази година участваха 27 NATO и партньорски нации, […]

Кибер Игрите 2016, Институт по отбрана

От 01 до 15 май 2016 се проведе I кръг на първото национално отборно състезание по киберсигурност Кибер Игрите 2016. Организатор на събитието е Институт по отбрана Професор Цветан Лазаров, заедно подготвяйки и провеждайки техническите задачи за участниците. Кибер Игрите 2016

Cyber Coalition Exercise 2015, NATO

Учението Cyber Coalition 2015 се състои от над 35 обединени и партниращи си нации. Включва ползване на Nato Cyber Range и обхваща агенции като NATO Communication and Information Agency (NCIA). Организациите работят заедно с експерти от NATO Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence (CCD […]

Кибер НАП 2014, компютърно подпомагано учение по кибер сигурност

Кибер НАП 2014 е компютърно подпомагано учение (КПУ) по киберсигурност, проведено в Национална Агенция по Приходите. Изцяло проектирано, разработено, проведено и анализирано от БУЛСИМ експерти. Целите на учението са повишаване възможностите на отговорните експерти в НАП за защита информационната и комуникационната инфраструктура срещу […]

Cyber Europe 2014, първо реално участие на България

Най-голямото учение за кибер сигурност в Европейския съюз. Повече от 200 организации и над 400 експерти по кибер сигурност в Европа обединят сили по време на първата фаза от провеждащото се веднъж на две години широкомащабно учение за кибер сигурност Cyber […]

Penetration testing, Matrix Relocations

Проведени атаки на мрежово и програмно ниво, всички детайли се явяват чувствителна информация. В резултат на атаките и последващите анализи бе изготвен и доставен детайлен репорт, заедно с препоръки за цялостно подобряване сигурността на клиента.

Демонстрация, Трети регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа

Заедно с Българска Асоциация по Моделиране и Симулации – БУЛСИМ. Демонстрация мрежови атаки върху обекти от информационната инфраструктура. Представянето предизвика интерес от страна на Over Seas Security Advisory Council (OSAC), Държавна Агенция Национална Сигурност (ДАНС) и други. Трети регионален форум […]

Киберзима 2011, първо българско компютърно подпомагано учение по информационна сигурност

Министерство на Транспорта, Информационните Технологи и Съобщенията, подпомагано от Българска Асоциация по Моделиране и Симулации – БУЛСИМ, проведе първото за България компютърно подпомагано учение (КПУ) по информационна сигурност за държавната администрация. Учението цели преглед на специфични мерки насочени към процесите, […]