Java EE: Learning with the masters, New Horizons Bulgaria

Разработен и проведен персонализиран тримесечен обучителен курс по Java EE за хора с малко опит в програмирането, с цел подготовка за сертификация и постоянна заетост. Главните теми обхващат:

 • Синтаксис и работа с език Java
  • Настройване на работна среда Java EE
  • Променливи и типове данни
  • Въвеждане и извеждане на информация
  • Цикли
  • Упражнения
  • Символни низове
  • Работа с файлове
  • Преговор и упражнения
  • Структури от данни и колекции
  • Generics
  • Упражнения (работа в екип)
 • ООП в Java EE
  • Методи
  • Класове и обекти
  • Енкапсулация
  • Наследяване
  • Полиморфизъм
  • Упражнения (работа в екип)
  • Итератори и компаратори
  • Енумерации
  • Рефлексия
  • Комуникация и събития
  • Анотации и уеб сървиси
  • Упражнения (работа в екип)
 • Разработка на проект