JTAPI модул към CCR

Проектиране и разработка на Java модул ползващ Cisco UCM JTAPI interface. Наглежда и записва разговори в корпоративна VoIP среда, базирана на Cisco UC. Web service клиент за интеграция с отделен C++ модул, извършващ прихващане и анализ на гласов трафик. Java модулът прихваща сигнални събития от UCM, записва в база данни при наличието на определени филтри и правила, и сигнализира начало/край запис на глас.