UniCredit Factoring прототип

Посредством разработения прототип, клиентът кандидатства и спечели публичен търг за разработка на цялата система. Функционалностите на прототипа включват иправление процесите по намиране на клиенти, организиране на срещи, създаване на оферти. Установи процеса по анализ риска на доставчиците и длъжниците към всеки етап. Напълно имплементиран факторинг процес. Имплементирано импортиране/експортиране на данни от външни системи (Hermes, OnlineBanking, Register of BNB, E-banking, E-invoice). Системата генерира оперативни и мениджмънт репорти. Поддържа се отчетност в реално време за всяко възникнало събитие.