Информационна система за производството по несъстоятелност

Разработка и интеграция на Информационна система за производството по несъстоятелност (ИСПН), част от проект “Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”. Бенефициент е  Министерство на Правосъдието (МП) на Република България.