Демонстрация, Трети регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа

Заедно с Българска Асоциация по Моделиране и Симулации – БУЛСИМ. Демонстрация мрежови атаки върху обекти от информационната инфраструктура. Представянето предизвика интерес от страна на Over Seas Security Advisory Council (OSAC), Държавна Агенция Национална Сигурност (ДАНС) и други.

Трети регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа