Britanica ERP

Бизнес анализ, включая изследване, изучаване и документиране на всички фирмени бизнес процеси за всички офиси в страната. Разработка на уеб-базирана информационна система, имплементираща управление на контакти, клиенти, обучения, детска градина, управление и провеждане дейности към сертификационен център, плащания и административни модули. Разработка на уеб приложение за публично онлайн обучение на клиентите. Организиране обучения, въвеждане фирмените служители към приемане новото решение в ежедневната си работа. Интегриране системата във всеки фирмен офис в страната и поддръжка за 12 месеца.