Киберзима 2011, първо българско компютърно подпомагано учение по информационна сигурност

Министерство на Транспорта, Информационните Технологи и Съобщенията, подпомагано от Българска Асоциация по Моделиране и Симулации – БУЛСИМ, проведе първото за България компютърно подпомагано учение (КПУ) по информационна сигурност за държавната администрация. Учението цели преглед на специфични мерки насочени към процесите, които трябва да бъдат следвани при възникване на инцидент в информационната сигурност. Тези мерки включват колаборация и координация между различни отдели в рамките на организацията, както и установяване важни взаимозависимости, невидими по време на стандартно учение. Основни цели на проекта:

  • Подобряване възможностите на отговорните лица от МТИТС, Изпълнителните Агенции и CERT за защита критичната национална информационна инфраструктура срещу кибер-заплахи и пробиви в информационната сигурност.
  • Идентифициране организационни и технически уязвимости в системите за управление информационната сигурност, както и в процедурите и политиките за отговор при възникване на кибер инциденти.
  • Анализ и предвиждане нови заплахи за информационната инфраструктура на МТИТС и Изпълнителните Агенции.

Киберзима 2011, първо българско компютърно подпомагано учение по информационна сигурност