S2 Virtual Mall

Целта на S2 е да създаде система доставяща услуги по микрофинансиране посредством изграждане на виртуален мол и доставка финансови услуги по надежден и удобен начин към потребителите. Виртуалният мол се състои от голям брой търговски акаунти, предоставящи своите продукти и услуги към клиенти чрез уеб-базиран frontend и клиентски мобилни приложения. Налична пълнофункционална система за разплащания и управление на акаунтите по микрофинаксиране. Молът доставя гъвкави възможности за управление на търговците продаващи своите продукти и услуги чрез него, даващо възможност за детайлно събиране на business intelligence и marketing данни. Системата за разплащания предоставя надеждно и сугурно управление акаунтите по микрофинансиране на клиентите, обширни възможности за reporting и отчетност на целия процес по отношение както на търговците, така и на потребителите. Молът и системата за разплащания доставят API, улесняващо интеграцята със системата от страна на търговците.