Система за управление на търгове

В следствие на извършваща се SAP интеграция с друга компания, клиентът имаше необходимост от модул за управление на процеси по тръжни процедури и обществени поръчки. Предлаганите от SAP възможности бяха оценени или като прекалено комплексни, или недостатъчни откъм определени нюанси, на които клиентът държеше. В следствие на това бе разработено решение, кеото бе интегрирано със SAP. Решнието представлява web базиран UI върху JSF и REST service layer за SAP интеграция. Новите функционалности, предлагани от JAVA EE 6, включая CDI, JPA2 Criteria, JSF2 композиране на страници и композитни компоненти, JAX-RS и др. бяха широко използвани за редуциране сложността и повишаване преизползваемостта на кода.