Web Miner

Основната цел на системата е извличане на структурирани данни от ресурси в глобалната мрежа. Ресурсите от които може да се събира информация са всевъзможни, достатъчно е да могат да се представят като DOM. Данните се обработват спрямо предварително дефинирани правила и се съхраняват в документно-ориентирана база данни за последваща обработка и употреба. Допълнително е разработен модул за BI, позвляващ сечения и анализи на събраните данни.