Flash2SIP комуникационен модул

Клиентът се нуждаеше от VoIP комуникационен модул, съвместим с всеки браузър. Разработихме система посредством streaming сървър с отворен код, към който се свързва клиент написан на Adobe Flash. Streaming сървърът бе модифициран за репрезентация на множество SIP peers, и за restream на аудио/видео потоци от клиентите в RTP. Системата бе интегрирана с Asterisk PBX, както и с разработена клиентска частна система.