Системи за управление на учебни планове и програми, Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Проект Разработка и внедряване на софтуерни системи, необходими за процеса по актуализация на учебните планове и програми с бенефициент Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Основни цели на проекта са подпомагане и подобряване процеса по актуализация на учебните планове и програми в ОКС Бакалавър и в ОКС Магистър на ФМИ към ПУ. Включва дейности:

  • Разработка и внедряване на софтуерна система за управление на документи
  • Разработка и внедряване на софтуерна система за провеждане на интерактивни онлайн конференции и електронни срещи (уебинари)