Кибер НАП 2014, компютърно подпомагано учение по кибер сигурност

Кибер НАП 2014 е компютърно подпомагано учение (КПУ) по киберсигурност, проведено в Национална Агенция по Приходите. Изцяло проектирано, разработено, проведено и анализирано от БУЛСИМ експерти. Целите на учението са повишаване възможностите на отговорните експерти в НАП за защита информационната и комуникационната инфраструктура срещу кибер-заплахи и пробиви в информационната сигурност. Идентифицира организационните и техническите уязвимости в системите за управление на информационната сигурност, в процедурите и политиките за отговор при възникване на кибер инциденти.