Cyber Europe 2014, първо реално участие на България

Най-голямото учение за кибер сигурност в Европейския съюз. Повече от 200 организации и над 400 експерти по кибер сигурност в Европа обединят сили по време на първата фаза от провеждащото се веднъж на две години широкомащабно учение за кибер сигурност Cyber Europe 2014. Участие вземат двадесет и девет държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и Европейския съюз.

На този етап участниците са призовани да разрешат няколко технически инцидента за кибер сигурност, подобни на скорошни случаи от реалния живот. В този контекст, участниците в учението от публичния (агенции за кибер сигурност, национални/правителствени CERT-ове, министерства и институции) и частния (енергетика и телекомуникации) сектор трябва да разследват и анализират няколко сценария, които биха могли да повлияят на поверителността, целостта или наличието на чувствителна информация или критични инфраструктури.

Учението се организира веднъж на две години от Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност в сътрудничество с всички държави – членки на Европейския съюз и на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). В сравнение с предишните две учения, проведени през 2010 г. и 2012 г., при Cyber Europe 2014 се наблюдава значително нарастване на обхвата, мащаба и сложността. Провежда се в три фази: техническа, оперативна тактическа и на стратегически/политически нива.

Целите на Cyber Europe 2014 включват:

  • Тестване на съществуващите стандартни процедури за сътрудничество и механизми за управление на кибер кризи в Европа;
  • Подобряване на възможностите на национално ниво;
  • Проучване на съществуващото сътрудничество между частния и публичния сектор;
  • Анализ на процесите на ескалация и де-ескалация (на техническо, оперативно и стратегическо ниво);
  • Да се разберат проблемите на връзките с обществеността, свързани с широкомащабни кибер атаки.

ENISA, Cyber Europe 2014

Министерство на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията (МТИТС), Cyber Europe 2014

Изпълнителна агенция Електронни Съобщителни Мрежи и Информационни Системи (ЕСМИС), Cyber Europe 2014