Cyber Coalition Exercise 2015, NATO

Учението Cyber Coalition 2015 се състои от над 35 обединени и партниращи си нации. Включва ползване на Nato Cyber Range и обхваща агенции като NATO Communication and Information Agency (NCIA). Организациите работят заедно с експерти от NATO Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence (CCD COE), ситуиран в Талин, Естония.

Това учение се различава от Locked Shield сериите, въвличайки както NATO така и националните агенции в поредица от сценарии с повишаваща се сложност.

Allied Command Operations (ACO), Cyber Coalition Exercise 2015