Java за не-Java разработчици, ITCE

Разработен и проведен персонализиран обучителен курс за специфичен профил обучаеми. А именно хора с достатъчно опит в програмирането на други платформи и езици, нуждаещи се от задълбочено въведение в Java SE и Java EE технологиите. Главните теми обхващат:

  • Java основи: language, Java Virtual Machine internals, performance tuning;
  • Java SE: I/O, Collections, Reflection, multithreading and concurrency, internationalization, XML, relational persistence, security, logging, Apache Commons;
  • Пълен преглед на Java EE технологиите;
  • Spring: Core, Persistence, Security, Batch, Integration.