Java обучения за служители от централна държавна администрация

Проект Провеждане на обучение за служители на централната администрация и извършване на оценка на ефективността на обученията, организирани и/или координирани по проект “Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии” и разработване на информационни материали – наръчници за всеки обучителен модул.

Обученията се проведоха за 3 учебни групи в рамките на 30 календарни дни, включващи обучаеми към:

  • Министерство на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията (МТИТС)
  • Bulgarian Ministry of Defense (MD)
  • Министерство на Вътрешните Работи (МВР)
  • Министерство на Външните Работи (МВнР)
  • Министерство на Отбраната (МО)
  • Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство (МРРБ)
  • Министерство на Земеделието, Храните и Горите (МЗХГ)
  • Министерство на Младежта и Спорта (ММС)