CERT портал, АИС (Електронно правителство)

Проектът е изпълнен съобразно Rational Unified Process (RUP). Анализ и дизайн, включая Design model, Data model и Software architecture документ. Разработка на proof-of-concept прототип, имплементиращ някои от основните системни функции. Продуктът представлява уеб система, част от Електронното правителство на България. Имплементира управление на инциденти в информационната сигурност. Внедрява SCAP функции относно уеб crawling за софтуерни уязвимости, управление и автоматизирана доставка базирана на критерии, управление на контакти, потребители, съдържание, feeds и mailing lists. Друга част от проекта е разработка и интеграция на сертифицирана Административна Информационна Система (АИС) съобразно правните изисквания за предоставяне на Електронни Административни Услуги. Изпълнение, демонстрация и документация на функционалностите, интеграция и стрес тестове. Системна интеграция и поддръжка за 12 месеца.

Награда за добри практики от Оперативна Програма Административен Капацитет (ОПАК)